Tuesday, 28 September 2010

DNC
หากคุณใช้โปรแกรม CAD/CAM เช่น Master CAM , UG , Cimatron ช่วยในการออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่อง CNC คุณจะประสบปัญหาโปรแกรม(NC codes , G-codes) ที่ได้มีความยาวมาก ส่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องซีเอ็นซีได้ไม่ทั้งหมด เราสามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ค่อย ๆ ป้อนโปรแกรมพร้อมกับให้เครื่องซีเอ็นซีทำงานพร้อมกันได้ ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Drip-feed DNC ทำให้ขนาดความยาวของโปรแกรมไม่มีขีดจำกัด ยาวเท่าใดก็สามารถส่งไปได้Drip-Feed DNC Software คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ส่งโปรแกรม(NC Program) ขนาดความยาวไม่จำกัดไปสั่งงานเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยลักษณะการส่งจะค่อย ๆ ส่งไปพร้อมกับทำงานพร้อมกันไปด้วย ซึ่ง Software จะแสดงบรรทัดที่เครื่องจักรซีเอ็นซีกำลังทำงานด้วย นอกจากนี้ Software นี้ยังเป็น Editor ในตัว คุณสามารถเขียนโปรแกรม แก้ไข,ตัดต่อโปรแกรมได้ง่ายดาย พร้อมคุณสมบัติและฟังก์ชั่นพิเศษอีกมากมาย เช่น
-สามารถเปิดและแก้ไขได้ครั้งละหลายๆไฟล์
-บีดอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง ลดอาการสั่นเมื่อวิ่งแบบ 3 แกนพร้อมกัน (3D)
-เปลี่ยนระบบ Absolute/Increment , Inch/Metric , SFM/RPM
-เปรียบเทียบไฟล์ว่าเหมือนหรือต่างกันตำแหน่งใด
-ตาราง G,M codes
-ในกรณีโปรแกรมไม่ยาวมากนักก็สามารถนำโปรแกรมเก็บในหน่วยความจำของเครื่องซี เอ็นซีก็ได้

คอนโทรลที่สามารถใช้งานกับ Software นี้ได้แก่
FANUC Series:
5T , 5M
6T , 6M
7T , 7M , 9M
11M , 12T , 12M
2000C , 3000C
200A , 200B , 200C
20A , 20B , 20C
30A , 30B , 30C

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com