Sunday, 16 January 2011

การรีดขึ้นรูป Roll Forming Machine

Roll Forming Machine - Metal Sheet

เครื่องรีดหลังคา
การรีดขึ้นรูปโลหะนั้นมีอยู่หลายรูปแบบหลายวิธี ขึ้นอยู่กับรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการและเครื่องจักรก็จะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบชิ้นงาน โดยทั่วไปวัสดุที่นำมารีดขึ้นรูปจะมีความหนาประมาณ 0.25-3.2 mm. เนื่องจากถ้าหนามากกว่านี้ เครื่องจักที่ใช้จะต้องใหญ่มากและมีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก เพราะแรงที่เกิดจากการรีดชิ้นงานที่หนาจะต้องใช้แรงมากมาก วัสดุที่นิยมนำมารีดขึนรูปส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กอ่อน(Mild Steel) เช่น เหล็กแผ่นบาง, เหล็กเคลือบสังกะสี, เหล็ก จำพวก SPCC เกรด, เหล็กแผ่นเคลือบสี เป็นต้น ซึ่งการรีดขึ้นรูปเหล็กเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ที่เราเลือกใช้งานว่าจะนำไปใช้งานแบบใด เช่น ทำหลังคา, ทำแปรตัวC, ทำแปรตัวZ, ทำรางน้ำม ทำโครงสร้างผนังเบาม ทำใบประตูบานเลื่อน, และอื่นๆ รูปแบบการรีดขึ้นรูป ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ได้แก่การรีดขึ้นรูปหลังคา (metal sheet),ใบประตูม้วน,แปรตัวซี โดยที่จะกล่าวถึงเป็นอันดับแรกคือการรีดขึ้นรูปแผ่นหลังคาซึ่งมีหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกได้เป็นสองแบบใหญ่ๆๆ คือ แบบ Bolt Type และ แบบ Bolt Lessเมทัลชีทแบบ Bolt Type
1. Metal Sheet แผ่นหลังคาแบบ Bolt Type (Roofing Bolt Type) การขึ้นรูปแผ่นหลังคาในแบบลักษณะนี้มักจะเรียกกันว่า ลอนต่ำ โดยใช้สกรูเป็นตัวยึดแผ่นหลังคาติดกับโครงสร้าง โดยมีแบบลอนมาตรฐานที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป มี 2 แบบ ได้แก่ ลอนอกไก่ และท้องลอนคู่ หรือ ผู้ผลิตบางราย อาจจะมีแตกต่งออกไป เช่นท้องลอนเดี่ยว เป็นต้น ส่วนความกว้างลอน เป็นความกว้างมาตรฐาน ที่เรียกกันว่า ลอน 760, ลอน 750, ลอน 730 เป็นต้น ส่วนที่มาของตัวเลข ได้มาจากความกว้างของแผ่นหลังคา โดยวัดจากจุดศูนย์กลางลอนถึงจุดศูนย์กลางลอนอีกด้านนึงก็จะได้ความกว้างของลอนเมทัลชีทแบบ Clip lock
2. Metal Sheet แผ่นหลังคาแบบ Bolt Less (Bolt Less Type) แผ่นหลังคาที่เป็นแบบ Bolt Less เรียกอีกอย่างนึงว่า หลังคาแบบ Clip Lock โดยรูปแบหลังคานี้มี ลอนมาตรฐานอยู่ 3 ลอนที่นิยมใช้กันในเมืองไทย ได้ แก่ ลอน650 BL ลอน700 Clip Lock ลอน 750 BL ซึ่งลอนหลังคาเหล่านี้ จะไม่ใช้สกรูยิง ส่วนใหญ่งานที่ใช้ลอนหลังคาแบบนี้จะเป็นอาคารโรงงาน เพราะไม่ต้องการให้มีการรั่วซึมของน้ำฝน และยังต้องการให้รับปริมาณน้ำฝนได้มากๆๆจึงนิยมใช้ลอนแบบ Bolt Less

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com