Friday, 25 February 2011

ความปลอดภัยและหลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงในการเชื่อมไฟฟ้า

การเชื่อมโลหะ

1. รังสีจากการอาร์ค รังสีอุลตราไวโอเล็ทจากการอาร์คจะทำอันตรายต่อสายตา และเผาไหม้ผิวหนังส่วนที่ถูกรังสีนี้อย่างรวดเร็ว

2. ไอพิษ การเชื่อมจะเกิดควัน หรือไอจากออกไซด์ของโลหะงาน และฟลักซ์ ไอของโลหะที่จะทำอันตรายต่อระบบหายใจมากที่สุด ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี เป็นต้น

3. ไฟลวก และไฟไหม้จากสะเก็ดโลหะหลอมละลาย สแล็ก หรือโลหะร้อน ซึ่งเกิดขึ้นในขณะทำการเชื่อมจะทำอันตรายต่อร่างกาย และเกิดลุกไหม้วัสดุต่าง ๆ ได้

4. ไฟฟ้าดูด ถึงแม้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ทำการเชื่อมจะต่ำ แต่ถ้าสภาพการณ์อำนวย เช่น มีความเปียกชื้นสูง จะทำให้กระแสไฟฟ้าดูดผู้เชื่อม เป็นอันตรายถึงชีวิตได้กฎความปลอดภัยทั่วไปในการเชื่อม
การเชื่อมจะไม่เกิดอันตรายใด ๆ ถ้าผู้เชื่อมได้มีการป้องกัน และระมัดระวังอยู่ตลอด จนสร้างเป็นนิสัยแห่งความปลอดภัยขึ้น ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ชุดปฏิบัติงานจะต้องแห้ง ติดไฟยาก รองเท้าต้องมีที่กำบังเม็ดโลหะ ถุงมือหนัง เสื้อหนัง และกระจกหน้ากากที่มีความเข้มพอเหมาะกับงาน

2. บริเวณที่ทำการเชื่อมไม่มีวัสดุติดไฟง่าย วัสดุที่จะเกิดการระเบิดได้ เช่น คาร์บอนเทตตราคลอดไรด์

3. บริเวณที่ทำการเชื่อมจะต้องมีการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ

4. เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเชื่อมจะต้องอยู่ในสภาพดีเสมอ

5. ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมบนพื้นที่เปียกชื้น ต้องสวมรองเท้ายาง หรือยืนบนแผ่นไม้แห้ง

6. อย่าเชื่อม หรือตัดงานที่วางติดอยู่บนพื้นคอนกรีต

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com