Friday, 1 October 2010

แนวคิดในการพัฒนาเครื่องตัดให้เป็นซีเอ็นซี CNC
ในปัจจุบันการตัดโลหะแบบแผ่นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเช่น การตัดโลหะด้วยเลื่อย(Saw cutting), การตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser cutting), การตัดด้วยแก๊ส(Gas cutting), และการตัดด้วยเครื่องตัดพลาสม่า(Plasma cutting) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการตัดโลหะจะมีกระบวนการและวิธีการตัดแบบง่ายๆ คือ ร่างแบบ(Layout) ลงบนแผ่นโลหะนั้นๆ แล้วจึงทำการตัดตามแบบที่ได้ร่างไว้ หรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วยในการตัดบ้างตามความจำเป็น จึงทำให้มีผู้คิดค้นการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี (Plasma cnc machine cutting) โดยเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี (Plasma cnc) นี้ควบคุมการทำงานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถตัดชิ้นงานโลหะได้หลากหลายรูปแบบ หรืองานตัดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือต้องตัดชิ้นงานซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก

เครื่องตัดซีเอ็นซี (Plasma cnc)ลักษณะและหลักการทำงานของเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี (Plasma cnc machine cutting)
เป็นเครื่องจักรกลประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องซีเอ็นซี CNC (computer numerical control) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้คอมพิวเตอร์ (computer) เข้ามาช่วยในการควบคุมการเคลื่อนที่และควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานโดยทำงานควบคู่กับข้อมูลเชิงตัวเลขที่ป้อนให้กับระบบควบคุมการทำงาน โดยการป้อนข้อมูลจะเป็นแบบรหัสคือ G-Code, M-Code ดังนั้นการควบคุมโดยส่วนใหญ่ จึงสามารถทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยมากหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

เครื่องจักรประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง ที่ต้องการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

1 comment:

  1. thank you สำหรับความรู้ใหม่ :D

    ReplyDelete

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com