Tuesday, 5 April 2011

อันตรายจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อเย็น

อันตรายจากการใช้น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อเย็น
ในงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลชนิดต่างๆ หรืองานอุตสาหกรรมโลหะ เช่น งานเจียร งานไส งานกลึงานกัด งานตัดโลหะ จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและหล่อเย็น เพื่อลดความเสียดทานระหว่างเครื่องมือกับชิ้นงาน ลดอุณหภูมิความร้อน และช่วยไล่เศษวัสดุจากชิ้นงานที่กำลังตัด ซึ่งจะช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นน้ำมันหล่อลื่นและหล่อเย็นยังช่วยป้องกันโลหะเป็นสนิมด้วย ลักษณะงานดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานจะต้องสัมผัสกับสารหล่อลื่นและหล่อเย็นตลอดเวลา จึงทำให้มีคนงานเป็นจำนวนมากที่ขาดการป้องกันที่ดี ประสบปัญหาโรคผิวหนังน้ำมันหล่อเย็น (Cutting Fluid)
น้ำมันหล่อลื่นและหล่อเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นสารประเภทน้ำมัน จาระบี และสารอีมัลชั่น ซึ่งส่วนประกอบของสารเหล่านี้คือ น้ำมันพืช น้ำมันแร่ บางชนิดนำมาผสมกัน เช่น น้ำมันแร่ผสมกับสบู่ เป็นต้น และการทำสารหล่อลื่นและหล่อเย็นให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมาะแก่การใช้งานแต่ละอย่างจำเป็นต้องเติมสารบางชนิดลงไป เช่น ฟีนอล แอลกอฮอล์ ไนโตรเบนซีน และสารประกอบจำพวกกำมะถันและคลอรีน เป็นต้น

คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเหล่านี้จะได้รับอันตรายจากสารเนื่องจากการหยิบจับวัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เปรอะเปื้อนน้ำมันหรือมีวิธีการทำงานที่ทำให้เกิดการกระเด็นของสาร โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ใช้เครื่องป้องกัน รวมทั้งการขาดความเอาใจใส่ในการรักษาความสะอาด

โรคผิวหนังที่เกิดจากสารหล่อลื่นและหล่อเย็น
- โรคผิวหนังเนื่องจากน้ำมัน เกิดเนื่องจากผิวหนังสัมผัสกับสารหล่อลื่นประเภทน้ำมันทำให้ผิวหนังบวมแดงเพราะแพ้สารฆ่า เชื้อโรค หรือแพ้ฤทธิ์ความเป็นด่างของสารหล่อเย็นประเภทอีมัลชั่น

- โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ คนงานที่ปฏิบัติงานโดยขาดความระมัดระวัง เช่น การใช้ผ้าเช็ดมือที่ไม่สะอาด ทำความสะอาดมือ แขน อาจมีเศษวัสดุที่ติด ในผ้าเช็ดมือตำหรือข่วนทำให้ถลอกเป็นแผลซึ่งจะเป็นทางนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายโดยเฉพาะเชื้อหนอง จะทำให้ผิวหนังอักเสบรุนแรงได้

- หูดหรือมะเร็ง คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารประเภทน้ำมันแร่ เช่น น้ำมันดำจากถ่านหิน น้ำมันหินดาล หากผิวหนังถูกสารเป็นประจำจะทำให้เกิดแผลลักษณะหนา สีน้ำตาล และในรายที่ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com