Tuesday, 5 April 2011

การเชื่อมท่อ PE HDPE

การเชื่อมท่อ พีอี PE HDPE
การเชื่อมท่อ พีอี PE HDPE จะใช้เครื่องจักรกลเฉพาะในการเชื่อมต่อ ซึ่งมีส่วนอุปกรณ์ส่วนประกอบดังนี้
- ตัวเครื่องพร้อมแท่นรองรับ
- ที่จับยึดท่อ
- แผ่น (CUTTER) ใช้สำหรับการปาดหน้าท่อให้ได้ฉาก
- แผ่นความร้อน (HEATER)
- เครื่องอัดแรงดัน (HYDROLIC)เครื่องเชื่อมท่อ PE HDPE
รายละเอียดการประกอบเชื่อม
- อุณหภูมิของแผ่นความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมท่อ ; T =210±10 0C ซึ่งสามารถปรับได้จากตัว (HERTER) ได้โดยตรง
- แรงดันในการให้ความร้อนหลอมท่อและเชื่อมท่อ
- เวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน สามารถกำหนดได้จากการคำนวน

ขั้นตอนการเชื่อมท่อ พีอี PE HDPE ตามลำดับ
1. เลือกใช้ประกับที่เหมาะสมกับท่อที่จะเชื่อม ขันน็อตยึดแคล็มป์ให้แน่น ปลายท่อควรเหลือมกันไม่เกิน 10% ของความหนาท่อ ควรใช้โรลเลอร์เพื่อลดแรงพาท่อ

2. ใส่ตัวปาดหน้าท่อ ขณะปาดหน้าท่อควรค่อยๆเพิ่มแรงดัน ปาดหน้าท่อจนกว่าปลายท่อจะเรียบตั้งฉากกับแกนท่อ สังเกตจากเศษที่ปาดออกมาจะเรียบเป็นวงเสมอกัน

3. ใส่แผ่นความร้อน เพิ่มแรงดันตามระยะเวลาที่พารามิเตอร์กำหนด

4. เมื่อหลอมปลายท่อจนได้ตะเข็บกว้างตามที่ต้องการ ให้ปลดแรงดันหลอม โดยใช้แรงดันและระยะเวลาตามที่พารามิเตอร์กำหนด

5. เลื่อนปลายท่อออกจากแผ่นความร้อน และยกแผ่นความร้อนออก ระวังอย่าให้แผ่นความร้อนสัมผัสกับสายไฟฟ้าหรือผิวท่อ เลื่อนปลายท่อที่หลอมละลายแล้วให้ชนกัน ทิ้งให้เย็นตามแรงดันและระยะเวลาที่กำหนด

6. เมื่อเชื่อมท่อเสร็จสิ้นให้ถอดแคล็มป์และประกับออก ระวังอย่าเคลื่อนย้ายหรือทดสอบแรงดันน้ำก่อนที่ท่อจะเย็นตัวลงอย่างสมบูรณ์ภายใต้อุณหภูมิอากาศ อย่าราดน้ำเพื่อให้ท่อเย็นตัวเร็วขึ้น

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com