Monday, 13 September 2010

ชุดหัวเชื่อม

หัวเชื่อมไฟฟ้า
หัวเชื่อม (Welding Gun)
สายประกอบหัวเชื่อมใช้เป็นทางเดินของลวดเชื่อม กระแสไฟเชื่อมและแก๊สสำหรับปกป้องไปยังการอาร์กที่แนวเชื่อม รูนำลวดเชื่อมจะอยู่ตรงกลางในปลอกหัวเชื่อม ซึ่งจะมีแก๊สสำหรับปกป้องการอาร์กไหลผ่านโดยรอบ หัวเชื่อมจะถูกถือให้ใกล้กับงานพอที่จะสามารถควบคุมการอาร์กได้ดี เพื่อแก๊สที่ใช้ปกป้องจะปกคลุมได้อย่างทั่วถึง หัวเชื่อมที่ใช้กับกระแสไฟสูงจะต้องเป็นชนิดที่หล่อเย็นด้วยน้ำ (Water Cooled) หัวเชื่อมที่ใช้กับ Micro Wire ไม่นิยมใช้ชนิดหล่อเย็นด้วยน้ำ หัวเชื่อม (MIG) พอจะแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบปืน (Pistol Grip Type) และแบบหัวโค้งหรือแบบคอห่าน (Curve Head or Goose Neck Type) แบบคอห่านเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากสำหรับการเชื่อมด้วยวิธี Micro Wire ในทุกท่าเชื่อม ส่วนแบบปืน (Pistol Grip Type) นิยมใช้กับลวดเชื่อมที่โตกว่ากับการเชื่อมท่าราบ ในการเชื่อมด้วยวิธีอัตโนมัติ ทอร์ชเชื่อมจะต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องป้อนลวดเชื่อม ทอร์ชเชื่อมอัตโนมัตินี้อาจะเป็นได้ทั้งแบบหล่อเย็นด้วยอากาศหรือน้ำแล้วแต่ สถานภาพของการเชื่อม สำหรับการเชื่อมด้วย CO2 ด้วยวิธีอัตโนมัติจะติดระบบจ่ายแก๊สเข้าที่ข้างของทอร์ชเชื่อมแก๊สสำหรับปกป้อง (Shielding Gas)
แก๊ส ที่ใช้ปกป้องจะเป็นตัวป้องกันบรรยากาศรอบ ๆ เช่น อ๊อกซิเจนและไนโตรเจนไม่ให้เข้าไปรวมตัวกับการอาร์กหรือแนวเชื่อม เพื่อที่จะได้แนวเชื่อมที่มีคุณภาพสูง แก๊สที่ใช้สำหรับปกป้องในการเชื่อมแบบ MIG นี้คือ แก๊สอาร์กอน ฮีเลียม หรือแก๊สอาร์กอนผสมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สำหรับการเชื่อมโลหะจำพวกที่ไม่ใช่เหล็ก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สำหรับการเชื่อมเหล็ก แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์กับแก๊สอาร์กอนหรือกับแก๊สฮีเลียมหรือแก๊สอาร์กอนบวก แก๊สออกซิเจนเล็กน้อยสำหรับการเชื่อมเหล็กสเตนเลส ชนิดของแก๊สที่ใช้และอัตราการไหลได้ให้ไว้ในตารางการปฏิบัติการเชื่อมโลหะ ชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีการเชื่อมชนิดต่าง ๆ เกรดของการเชื่อมจะขึ้นอยู่กับแก๊สสำหรับปกป้องเพื่อกำหนดคุณสมบัติระดับ ความบริสุทธิ์ และความชื้นที่ผสม อัตราการไหลของแก๊สขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่ใช้กับโลหะที่ถูกเชื่อม ท่าเชื่อมและความเร็วในการเชื่อม

No comments:

Post a Comment

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ติดต่อ plasmamax@gmail.com